Vai trò của phần mềm ERP quan trọng thế nào đối với doanh nghiệp

Phần mềm ERP là gì?

Phần mềm ERP – Enterprise Resource Planning là phần mềm quản lý doanh nghiệp. Giúp các doanh nghiệp hoạch định tính toán, tối ưu những chi phí cũng như kiểm soát giúp quản lý được tài nguyên của mình.

Vai trò ERP trong doanh nghiệp

Phần mềm ERP gồm có:

  • Enterprise:  Doanh nghiệp – kiểm soát tài nguyên theo quy trình các hoạt động một cách tốt nhất qua hệ thống.
  • Resource: Tài nguyên, những tài sản liên quan đến công ty có sẵn và những giá trị mới được tạo ra hàng ngày.
  • Planning: Hoạch định – kế hoạch. Các phòng ban trao đổi tương tác để giải quyết những vấn đề, công việc diễn ra thường xuyên, hàng ngày.

Ứng dụng được toàn bộ những đặc điểm này thì tỉ lệ thành công của công ty sẽ cao hơn. Bởi vì, ERP là phần mềm được các doanh nghiệp ứng dụng nhieuf nhất trên thế giới.

Tại sao phải sử dụng phần mềm ERP để quản lý doanh nghiệp?

Doanh nghiệp có rất nhiều hình thức kinh doanh lớn nhỏ khác nhau. Đối với mỗi lĩnh vực việc lập kế hoạch, vận hành và quản lý lại có nhiều vấn đề khác nhau. Chính vì thế ban lãnh đạo mỗi công ty đều muốn được hỗ trợ trong việc quản lý doanh nghiệp của mình. Và ERP sinh ra với xứ mệnh hỗ trợ các doanh nghiệp làm những điều mà họ muốn trong phạm vi kiểm soát.

Vai trò ERP trong doanh nghiệp

Chọn ERP vì hiện tại đây là phần mềm được tối ưu nhất, mang lại lợi ích nhiều nhất cho các doanh nghiệp từ trước đến nay. Được sự tin tưởng của hàng trăm nghìn doanh nghiệp trong và ngoài nước. Vì thế chọn ERP là giải pháp hoàn hảo nhất.

Vai trò của phần mềm ERP là gì?

Phần mềm ERP (Enterprise Resource Planning) là một thuật ngữ được dùng liên quan đến một loạt hoạt động của doanh nghiệp, do phần mềm máy tính hỗ trợ, để giúp cho công ty quản lý các hoạt động chủ chốt của nó, bao gồm: kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định và quản lý sản xuất, quản lý hậu cần, quản lý quan hệ với khách hàng,…

Vai trò ERP trong doanh nghiệp

Mục tiêu tổng quát của hệ thống này là đảm bảo các nguồn lực thích hợp của doanh nghiệp như nhân lực, vật tư, máy móc và tài chính có sẵn với số lượng đủ khi cần, bằng cách sử dụng các công cụ hoạch định và lên kế hoạch.

Phần mềm ERP là một hệ thống ứng dụng phần mềm đa phân hệ, tích hợp theo một kiến trúc tổng thể, giúp doanh nghiệp:

  • Hoạch định
  • Thực hiện
  • Kiểm soát
  • Ra quyết định.

Với ERP, mọi hoạt động của một công ty, từ quản trị nguồn nhân lực, quản lý dây chuyền sản xuất và cung ứng vật tư, quản lý tài chính nội bộ, đến việc bán hàng, tiếp thị sản phẩm, trao đổi với đối tác, khách hàng… đều được thực hiện trên một hệ thống duy nhất. ERP được xem là một giải pháp quản trị doanh nghiệp thành công nhất trên thế giới hiện nay. Nếu triển khai thành công phần mềm ERP, chúng ta sẽ có thể tiết kiệm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh và thêm cơ hội để phát triển vững mạnh.

Các doanh nghiệp có thể tham khảo một số đơn vị tư vấn và cung cấp phần mềm ERP

Các bạn muốn tìm hiểu kinh nghiệm triển khai phần mềm ERP trong doanh nghiệp thành công thì có thể tham khảo bài viết dưới đây của Softmart nhé! Chúc các bạn đọc bài vui vẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.